Мэдээ / Feb 19, 2016

1800-1977 Постой холбоотой дуудлага өгөх заавар

ПОС-ЫН ЦААС ЗАХИАЛАХ:

1800-1977 лавлах дугаар луу залган 1 товч -   4  -  1  Дохио дуугарсны дараа Зураг 1-т харуулснаарх байгууллагын Терминал дугаар оруулах  Зураг 2-т харуулснаарх сериал дугаарын сүүлийн 3 орон бүхий баталгаажуулах код оруулах.

 

 

ЗАСВАРЫН ДУУДЛАГА ӨГӨХ:

1800-1977 лавлах дугаар луу залган 1 товч -  4 – 2  Дохио дуугарсны дараа Зураг 1-т харуулснаарх байгууллагын Терминал дугаар оруулах  Зураг 2-т харуулснаарх сериал дугаарын сүүлийн 3 орон бүхий баталгаажуулах код оруулах.

Маргаантай гүйлгээний талаар тодруулахыг хүсвэл: 11-331883  /ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цаг/

Зураг-1 Зураг-2


Хаяг, Байршил Валютын бэлэн бус ханш Тооцоолуур е-Сэтгүүл e-Брошур Facebook Twitter Youtube TDB Bot Онлайн туслах Холбоо барих Санал хүсэлт