Мэдээ / Sep 11, 2014

“Гадаад худалдааны төлбөр тооцооны дүрмүүдийн иж бүрэн гарын авлага” Монголд анх удаа хэвлэгдлээ

Монгол улсын гадаад төлбөр тооцооны 50 хувийг дангаараа гүйцэтгэдэг, гадаад худалдааны гол оролцогч банк болох Худалдаа, хөгжлийн банк, МҮХАҮТ-тай хамтран “Гадаад худалдааны төлбөр тооцооны дүрмүүдийн иж бүрэн гарын авлага”-ыг монгол хэлнээ орчуулан гаргалаа.

Өнөөдөр гадаад худалдааны төлбөр тооцооны дийлэнх нь банкаар дамжин хийгддэг бөгөөд тэр дундаа ХХБ-аар үнэмлэхүй өндөр хувиар гадаад төлбөр тооцоо хийгддэг байна.

“Гадаад худалдааны төлбөр тооцооны дүрмүүдийн иж бүрэн гарын авлага” ном нь гадаад худалдааны төлбөр тооцооны үндсэн хэрэгслүүд болох “Аккредитивийн төлбөр тооцооны нэгдсэн журам”, “Инкассын төлбөр тооцооны нэгдсэн журам”, “Баталгааны нэгдсэн журам” гэсэн олон улсад хэрэглэгддэг томоохон баримт бичгүүдийг мэргэжлийн хэллэгээр англи хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлэн гаргаснаараа анхдагч төдийгүй энэ чиглэлийн мэргэжилтнүүдэд өдөр тутам ажилдаа хэрэглэх ширээний ном болж байгаагаас гадна санхүүгийн салбарын багш, оюутнуудад ч чухал гарын авлага болох юм.

МҮХАҮТ-аас санаачилсан уг гарын авлагыг ХХБ тэр дундаа тус банкны Худалдааны санхүүжилтын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон бие даан орчуулж, харин хэвлэлийн эх бэлтгэл болон хэвлэлтийн ажлыг МҮХАҮТ зохион байгуулсан байна.

Ийнхүү санхүүгийн салбарт гадаад төлбөр тооцооны олон улсад баримталдаг дүрэм журмыг нэгтгэн, үг хэллэгийг цэгцлэн хөрвүүлсэн, гадаад худалдааны төлбөр тооцоонд оролцогчдын эрх үүргийг тодорхой, ойлгомжтой зааж өгсөн гарын авлагатай боллоо.   

ХХБ-ны Худалдааны санхүүжилтын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон


Хаяг, Байршил Валютын бэлэн бус ханш Тооцоолуур е-Сэтгүүл e-Брошур Facebook Twitter Youtube TDB Bot Онлайн туслах Холбоо барих Санал хүсэлт