Мэдээ / May 13, 2013

ОЛОН УЛСЫН БОЛОН МОНГОЛЫН ХӨГЖЛИЙН ТҮНШҮҮД МОНГОЛД ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮЖИЛТИЙГ ДЭМЖИХ ФОРУМЫГ ЭХЛҮҮЛЭВ

Улаанбаатар, Монгол улс, 2013 оны 5 сарын 13

Өнөөдөр Голландын Хөгжлийн Банк (ГХБ), Монголын Худалдаа, Хөгжлийн Банк (ХХБ), Дэлхийн Банкны группын гишүүн Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК), Монголын Банкуудын холбоо (МБХ), Банк, Санхүүгийн Академи (БСА)-аас  хамтран Монгол улсад ногоон хөгжлийг дэмжих тогтвортой санхүүжилтийн форумын нээлтийг хийв.

НХБ
Гааг хот
П. Хартогсвелд
+31703149928
Phd@fmo.nl

ХХБ
Улаанбаатар хот
А. Мөнхбаясгалан
+97611328231
munkhbayasgalan@tdbm.mn

ОУСК
Бээжин хот
Жинг Юү
+861058603098
Jyu1@ifc.org

МБХ
Улаанбаатар хот
Б.Найдалаа
+976111323581
naidalaa@mba.mn

БСА
Улаанбаатар хот
С.Нэргүй
+97611312641 s.nergui@bfa.mn

Дөрвөн өдөр үргэлжлэх “Монголын Тогтвортой санхүүжилтийн Форум 2013” өнөөдөр  Гүйцэтгэх Захиралуудын дугуй ширээний ярилцлагаар эхэлсэн ба үүнд зөвхөн арилжааны банкнуудын гүйцэтгэх захирлууд болон Монголбанк оролцож байгаа бөгөөд тогтвортой хөгжлийн талаархи олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, хөгжлийн бодлогод нөлөөлөх болон мэдлэг туршлагаа хуваалцахыг зорьж байна.

Монголын банкуудын гүйцэтгэх захирлууд, Засгийн газрын холбогдох албан тушаалтнууд, бизнесийн салбарын төлөөлөгчид болон олон улсын мэргэжилтнүүд зэрэг салбар бүрийн төлөөлөгчид Монгол улсын тогтвортой хөгжлийг хангах, шинээр бий болж байгаа бизнесийн боломжийг банкны салбар хэрхэн ямар арга замаар ашиглах талаар ярилцахаар ийнхүү анх удаа хуран цуглаж байна. Байгалийн асар их нөөц баялаг бүхий Монгол Улс нь дэлхийн хамгийн хурдацтай хөгжиж буй орнуудын нэг бөгөөд Дэлхийн банкны мэдээгээр 2012 онд эдийн засгийн өсөлт нь 12.3 хувьд хүрсэн байна.

Монгол улсын Байгаль орчин, Ногоон хөгжлийн сайд хатагтай С. Оюун дугуй ширээний ярилцлагын үеэр  “Монгол улс эдийн засгийн хөгжлийн нэн чухал үедээ ирээд байна. Банкны салбар нь улс орны эдийн засгийн өсөлтөд чухал үүрэг гүйцэтгэж, урт хугацааны үнэт зүйлийг бүтээн, иргэд үр шимийг нь хүртэх боломжийг бүрдүүлнэ” гэж хэлэв.

Энэхүү арга хэмжээнд Монголбанкны Дэд Ерөнхийлөгч ноён Э.Батшугар оролцсон бөгөөд “Тогтвортой санхүүжилтийн форум Монгол улсад зохиогдож байгаад бид талархалтай хүлээн авч байна. Олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн тогтвортой санхүүжилтийн үйл ажиллагаа, стандартууд Монголын банкны салбарт ойрын ирээдүйд хэрэгжинэ гэж найдаж байна.

Ажил нэгэнт эхэлсэн бөгөөд тогтвортой санхүүжилт болон хөгжлийг дэмжихэд бид банкуудтай хамтран ажиллах болно” хэмээн онцолсон байна.

Монгол Улсын Засгийн газар ногоон хөгжил болон байгаль орчны хувьд хариуцлагатай байх асуудалд ихээхэн ач холбогдол өгч байгаа. 2013 онд Үндэсний Ногоон Хөгжлийн стратегийг боловсруулж, ногоон эдийн засгийг цогцлоон бий болгох арга замыг тодорхойлсон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргасан байна.

Форумыг  хамтран зохион байгуулагч Голландын Хөгжлийн банкны Гүйцэтгэх захирал ноён Нанно Клеитерп арга хэмжээг нээж хэлсэн үгэндээ тогтвортой санхүүжилтийг хангах асуудлыг ийнхүү өндөр түвшинд дэмжиж байгаад сэтгэл нэн ханамжтай байгаагаа илэрхийлэв. Тэрээр “ Монгол улсын тогтвортой санхүүжилтийг дэмжихээр янз бүрийн сонирхогч талууд болон шийдвэр гаргагчид оролцож байгаад миний хувьд туйлын баяртай байна.  Монгол улс энэхүү шинэ салбарт бусад орнуудын дотор тэргүүлэгч нь болох боломжтой гэдэгт би гүнээ итгэж байна” гэж тэмдэглэв.

Тогтвортой санхүүжилтийн бүтэцийг бий болгохоор ажиллаж буй хөгжиж байгаа орнуудын тоо улам ихээр нэмэгдэж байна. Тухайлбал, Хятадын Ногоон Зээлийн бодлого, Нигерийн Банкны тогтвортой зарчмууд нь байгаль орчин болон нийгмийн стандартыг бий болгохын сацуу  бизнесийн тогтвортой загваруудыг эрэлхийлэхийг дэмжиж байгаа юм. ОУСК болон ГХБ зэрэг олон улсын байгууллагууд хөгжиж буй орнуудтай хамтран энэхүү шинэчлэл өөрчлөлтийг чиглүүлэн удирдаж байна.

ОУСК-ийн Монгол, Хятад, Солонгос улсуудыг хариуцсан захирал ноён Хён Чан-Чо “Байгаль орчин болон нийгэмд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулах нь эргээд урт хугацаанд санхүүгийн хувьд өндөр үр өгөөжтэй байдгийг ОУСК өөрийн үйл ажиллагаагаар харуулсан. Бид шинээр хөгжиж буй орнуудын банк, санхүүгийн болон бизнесийн байгууллагуудад илүү өрсөлдөх чадвартай болох,  санхүүгийн бус эрсдлээ ухаалгаар удирдахад нь өөрсдийн хуримтлуулсан олон улсын туршлага, мэдлэг болон нөөц боломжоо хуваалцан туслаж байна” гэж тэмдэглэв.

Монгол улсын тэргүүлэх таван банкны нэг ХХБ тогтвортой санхүүжилтийн асуудлаархи ойлголтыг нэмэгдүүлэх асуудалд анхаарал  хандуулж, өөрсдийн үйл ажиллагаандаа байгаль орчин, нийгмийн эрсдлийг удирдах аргачлалыг ашиглаж байна. ХХБ-ны Гүйцэтгэх захирал ноён Б. Мэдрээ “Байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй тогтвортой банкны үйл ажиллагаа нь санхүүгийн шинэ бүтээгдэхүүн болон шинэ зах зээлийг нээж өгсөнөөр бидний хөрөнгийг хамгаалж, бизнесийн шинэ шинэ боломжуудийг бий болгож байна. Бид олон улсын банкны тэргүүн туршлагуудыг санхүүгийн салбарт мөр зэрэгцэн ажиллаж буй бусад банкуудтайгаа хуваалцаж, уг асуудлаар үйлчлүүлэгч, харилцагчдынхаа   мэдлэг боловсролыг нэмэгдүүлэх болно” гэв.

Монголын Банкуудын Холбооны Ерөнхийлөгч ноён М. Болд “Аливаа салбарын мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх болон ижил түвшинг тогтоох явдал нь Монгол улсад тогтвортой санхүүжилтийг хөгжүүлэхэд  нэн чухал хэрэгтэй хүчин зүйл юм. Түүнчлэн, одоогийн бүтэц болон сүлжээг ашиглан бид Монголб банк, Байгаль Орчин Ногоон Хөгжлийн яам болон гадаад, дотоодын түншүүдтэйгээ хамтран банкны салбарт холбогдох мэдлэг, чадавхийг богино, дунд болон урт хугацаанд бүрэлдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах болно” гэж мэдэгдэв. Энэ санааг Банк, Санхүүгийн Академийн захирал хатагтай С.Нэргүй мөн дэмжив.

Монголбанк болон Байгаль орчин, Ногоон хөгжлийн яам Банкны салбарын зохицуулагч байгууллагуудын “Тогтвортой Сүлжээ”-нд (Sustainable Network) оролцдог. Энэхүү сүлжээг ОУСК тэргүүлдэг ба энэ нь банкны салбарын зохицуулагч байгууллагууд, банкны холбоодын албан бус сүлжээ бөгөөд өөр өөрсдийн улс орны банкны салбарт байгаль орчин болон нийгэмд ээлтэй сайн туршлагыг хөгжүүлэх үүднээс стандарт, бодлого, удирдамж боловсруулах зорилготой юм.

Монгол улсын Ерөнхийлөгч ноён Цахиагийн Элбэгдорж “Монголын Тогтвортой санхүүжилтийн Форум 2013”-ын хоёр дахь өдөр буюу 2013 оны 5 дугаар сарын 15-нд болох Салбарын семинарт үг хэлнэ гэсэн товтой байна.


Хаяг, Байршил Валютын бэлэн бус ханш Тооцоолуур е-Сэтгүүл e-Брошур Facebook Twitter Youtube TDB Bot Онлайн туслах Холбоо барих Санал хүсэлт