Мэдээ / Jun 19, 2012

Нидерландын хөгжлийн банкнаас Худалдаа, хөгжлийн банкинд 20 сая ам.долларын урт хугацааны зээл олгов

Нидерландын хөгжлийн банк (НХБ)-наас Монгол улсын Худалдаа, хөгжлийн банкинд 10 сая ам.долларын хоёрдогч өглөг болон 10 сая ам.долларын урт хугацааны нийт 20 сая ам.долларын зээл олголоо.

НХБ нь тухайн бүс нутгийн тэргүүлэгч болон хөдөлгүүр болж байдаг хувийн хэвшлийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийдэг юм. Тиймээс Монгол улсын эдийн засгийн эрчимтэй хөгжилд ХХБ-ыг  жинтэй хувь нэмэр оруулж байгааг үнэлэн, цаашид санхүүгийн тогтвортой үйл ажиллагаа явуулна гэдэгт итгэл үзүүлэн энэхүү зээлийг олгохоор болсон билээ. Үүний хажуугаар тус банкнаас ХХБ-тай хамтран "Хүрээлэн буй орчин, нийгмийн хариуцлага"-ын бодлого хэрэгжүүлэн Монгол улсын санхүүгийн зах зээлийн хөгжилд бас нэгэн шинэчлэл хийхээр бэлтгэж байна.

Нидерландын хөгжлийн банкны тухай

Нидерландын хөгжлийн банк (НХБ)-нь хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх хамтын ажиллагааны банк юм. Тус банк нь хөгжиж буй орнуудын тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулж, хөдөлгүүр болж байдаг хувийн хэвшлийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийдэг байна. Тус банкны зорилтот зах зээл нь эдийн засгийн тулгуур болох 3 салбарт төвлөрдөг ба үүнд санхүүгийн байгууллагууд, нөхөгдөх эрчим хүч ба хөдөө аж ахуйн салбар, хүнс ба ундны усны салбар ордог байна. Мөн хувийн бизнесийн бодит туршлага дээр үндэслэн төрөл бүрийн онцлогтой санхүүгийн шийдлийг бий болгодог ба бусад төрлийн салбарууд дээр тухайн бүсийн бизнесийн онцлог, судалгаа болон туршлага дээр түшиглэн хамтран ажилладаг өргөн туршлагатай банк юм.


Хаяг, Байршил Валютын бэлэн бус ханш Тооцоолуур е-Сэтгүүл e-Брошур Facebook Twitter Youtube TDB Bot Онлайн туслах Холбоо барих Санал хүсэлт