Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,472.00
Зарах
2,482.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,586.00
Зарах
2,695.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
3,073.00
Зарах
3,198.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
37.40
Зарах
41.95
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
357.00
Зарах
361.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
21.26
Зарах
22.19