Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,370.00
Зарах
2,385.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,548.00
Зарах
2,657.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,836.00
Зарах
2,958.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
35.43
Зарах
40.75
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
347.50
Зарах
352.50
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
22.13
Зарах
23.19