Валютын ханш
USD
% 0.08 Ханшийн бууралт
Авах
2,400.00
Зарах
2,413.00
EUR
% 1.25 Ханшийн бууралт
Авах
2,662.00
Зарах
2,715.00
GBP
% 1.22 Ханшийн бууралт
Авах
3,055.00
Зарах
3,115.00
RUB
% 2.88 Ханшийн бууралт
Авах
41.27
Зарах
43.75
CNY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
349.00
Зарах
353.00
JPY
% 1.24 Ханшийн бууралт
Авах
21.39
Зарах
21.86