Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,063.00
Зарах
2,078.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,256.00
Зарах
2,373.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,681.00
Зарах
2,815.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
29.06
Зарах
33.46
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
310.50
Зарах
315.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
19.54
Зарах
20.67