Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,442.00
Зарах
2,450.00
EUR
% 0.58 Ханшийн өсөлт
Авах
2,873.00
Зарах
2,906.00
GBP
% 0.52 Ханшийн өсөлт
Авах
3,241.00
Зарах
3,278.00
RUB
% 1.18 Ханшийн өсөлт
Авах
41.50
Зарах
42.30
CNY
% 0.27 Ханшийн өсөлт
Авах
367.50
Зарах
371.30
JPY
% 0.99 Ханшийн өсөлт
Авах
21.93
Зарах
22.12