Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,417.00
Зарах
2,427.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,776.00
Зарах
2,871.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
3,100.00
Зарах
3,207.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
39.10
Зарах
43.57
CNY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
357.00
Зарах
360.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
21.32
Зарах
22.15