Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,268.00
Зарах
2,282.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,525.00
Зарах
2,589.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,929.00
Зарах
3,001.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
34.47
Зарах
37.09
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
339.00
Зарах
342.80
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
22.37
Зарах
23.01