Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,322.00
Зарах
2,334.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,515.00
Зарах
2,576.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,821.00
Зарах
2,890.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
36.03
Зарах
38.78
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
343.50
Зарах
347.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
22.12
Зарах
22.72