Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,240.00
Зарах
2,270.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,493.00
Зарах
2,599.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,916.00
Зарах
3,037.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
32.58
Зарах
37.37
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
333.00
Зарах
345.50
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
21.90
Зарах
23.00