Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,345.00
Зарах
2,355.00
EUR
% 0.38 Ханшийн бууралт
Авах
2,608.00
Зарах
2,656.00
GBP
% 0.6 Ханшийн бууралт
Авах
2,965.00
Зарах
3,020.00
RUB
% 1.22 Ханшийн бууралт
Авах
38.92
Зарах
41.14
CNY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
342.00
Зарах
346.00
JPY
% 1.18 Ханшийн бууралт
Авах
20.84
Зарах
21.26