Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,483.00
Зарах
2,496.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,603.00
Зарах
2,697.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
3,009.00
Зарах
3,115.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
39.26
Зарах
44.53
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
361.00
Зарах
366.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
21.26
Зарах
22.05