Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,462.00
Зарах
2,472.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,900.00
Зарах
2,995.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
3,297.00
Зарах
3,404.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
41.11
Зарах
44.28
CNY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
372.00
Зарах
377.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
21.58
Зарах
22.40