Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,055.00
Зарах
2,070.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,257.00
Зарах
2,335.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,698.00
Зарах
2,788.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
30.24
Зарах
32.76
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
308.60
Зарах
313.60
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
19.41
Зарах
20.12