Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,412.00
Зарах
2,422.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,600.00
Зарах
2,688.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
3,077.00
Зарах
3,176.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
40.20
Зарах
44.85
CNY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
348.50
Зарах
351.50
JPY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
21.30
Зарах
22.09