Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,438.00
Зарах
2,448.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,846.00
Зарах
2,897.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
3,116.00
Зарах
3,173.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
40.45
Зарах
42.30
CNY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
364.00
Зарах
367.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
22.13
Зарах
22.59