Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,450.00
Зарах
2,456.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,854.00
Зарах
2,940.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
3,169.00
Зарах
3,265.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
41.25
Зарах
44.33
CNY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
369.00
Зарах
373.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
21.34
Зарах
22.09