Ханшийн мэдээ
Ханш хөрвүүлэх
Валют Монгол банк Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD
%0.04 Ханшийн бууралт
2,459.18
2,450.00
2,458.00
2,450.00
2,460.00
EUR
%0.3 Ханшийн бууралт
2,649.52
2,639.00
2,687.00
2,631.00
2,695.00
GBP
%0.58 Ханшийн бууралт
3,070.04
3,045.00
3,100.00
3,036.00
3,109.00
RUB
%2.05 Ханшийн бууралт
42.81
41.92
44.33
41.92
44.99
CNY
%0.14 Ханшийн өсөлт
356.72
355.50
358.50
355.50
358.90
JPY
%0.18 Ханшийн бууралт
22.09
22.02
22.46
21.95
22.53
KRW
%0.76 Ханшийн бууралт
2.19
2.17
2.24
2.14
2.26
AUD
%1.26 Ханшийн бууралт
1,872.79
1,844.00
1,904.00
1,833.00
1,915.00
Валют Монгол банк Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
CHF
%0.68 Ханшийн бууралт
2,474.27
2,455.00
2,513.00
2,440.00
2,528.00
CAD
%0.86 Ханшийн бууралт
1,840.98
1,820.00
1,864.00
1,809.00
1,875.00
SGD
%0.9 Ханшийн бууралт
1,755.99
1,736.00
1,776.00
1,726.00
1,787.00
SEK
%3.1 Ханшийн бууралт
278.15
270.00
290.00
268.00
292.00
TRY
%2.57 Ханшийн бууралт
677.95
661.00
701.00
635.00
729.00
HKD
%0.94 Ханшийн бууралт
316.60
313.00
319.00
311.00
321.00
NZD
%1.36 Ханшийн бууралт
1,723.39
1,695.00
1,762.00
1,685.00
1,773.00
AUG
%0 Ханшийн өсөлтгүй
98,370.04
97,595.00
0.00
0.00
0.00
AGG
%0 Ханшийн өсөлтгүй
1,389.95
1,326.00
0.00
0.00
0.00
Ханшийн түүх
Валют
Хугацаа: -ээс
Хаяг, Байршил Валютын ханш Тооцоолуур Facebook Twitter Youtube Онлайн туслах Холбоо барих