Ханшийн мэдээ
Ханш хөрвүүлэх
Валют Монгол банк Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD
%0 Ханшийн өсөлтгүй
2,361.12
2,345.00
2,355.00
2,345.00
2,359.00
EUR
%0.38 Ханшийн бууралт
2,638.79
2,608.00
2,656.00
2,600.00
2,664.00
GBP
%0.6 Ханшийн бууралт
3,005.47
2,965.00
3,020.00
2,956.00
3,029.00
RUB
%1.22 Ханшийн бууралт
39.61
38.92
41.14
38.92
41.76
CNY
%0 Ханшийн өсөлтгүй
345.19
342.00
346.00
342.00
346.40
JPY
%1.18 Ханшийн бууралт
21.22
20.84
21.26
20.78
21.32
KRW
%1.24 Ханшийн бууралт
2.08
2.04
2.10
2.01
2.12
AUD
%0.71 Ханшийн бууралт
1,788.08
1,761.00
1,820.00
1,750.00
1,831.00
Валют Монгол банк Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
CHF
%1.06 Ханшийн бууралт
2,433.89
2,388.00
2,448.00
2,374.00
2,463.00
CAD
%1.17 Ханшийн бууралт
1,785.35
1,754.00
1,798.00
1,743.00
1,809.00
SGD
%1.05 Ханшийн бууралт
1,702.20
1,674.00
1,714.00
1,664.00
1,724.00
SEK
%3.21 Ханшийн бууралт
270.16
260.00
280.00
258.00
282.00
TRY
%2.74 Ханшийн бууралт
673.87
652.00
694.00
626.00
722.00
HKD
%0.66 Ханшийн бууралт
302.76
298.00
305.00
296.00
307.00
NZD
%1.49 Ханшийн бууралт
1,719.96
1,681.00
1,747.00
1,671.00
1,757.00
AUG
%0 Ханшийн өсөлтгүй
95,211.96
93,111.00
0.00
94,529.13
0.00
AGG
%0 Ханшийн өсөлтгүй
1,268.49
1,180.00
0.00
1,254.82
0.00
Ханшийн түүх
Валют
Хугацаа: -ээс
Хаяг, Байршил Валютын ханш Тооцоолуур Facebook Twitter Youtube Онлайн туслах Холбоо барих