ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ

АЖИЛТНЫ АНКЕТ

САНАМЖ:

  • Анкетыг бөглөхдөө асуултад товч тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг анхаарна уу.
  • Анкетад цээж зураг хавсаргана.
  • Худалдаа, хөгжлийн банк нь анкет бөглөсөн ажил горилогчийн өмнө ямар нэгэн, үүрэг хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд анкет, бусад материалыг буцаан олгохгүй болно
Branches Non cash exchange Loan calculator E-Magazine E-Brochure Facebook Twitter Youtube TDB Bot Online Chat Contact Feedback